První zveřejnění: 1998

"Požaduji sto volů, tři sta skopců a úplnou Sámostatnost."

  Bývalý francký kupec a vládce západních Slovanů Sámo k franckému vévodovi Radulfovi po vítězství u hradu Wogastisburku, 631"Promiň, snacho, musím se vrátit, zapomněla jsem na šálu."

  Ludmila, bába sv. Václava, k jeho matce Drahomíře, na hradě Tetíně, 15.9.921"Co to činíš, bratře? Au! Tak to by bylo. Teď jenom, co tomu řekne ... Alois Jirásek!"

  Sv. Václav ke svému bratru Boleslavu I., 28.9.935"Já ti dám plzeňské!"

  Boleslav II. poté, co pod staroplzeňským hradem porazil císaře Otu II., 976"Ten Smetana to musel nějak poplést?!"

  Boleslav II. poté, co se na výpravě proti Polabským Slovanům zmocnil jejich hradu Braniboře, 992"To ho naučí, tu lišku ryšavou."

  Polský kníže Boleslav Chrabrý na adresu českého knížete Boleslava III. Ryšavého po dobytí Krakova od české posádky a jeho připojení k polskému státu, 999"To ho naučí, tu lišku ryšavou."

  Český kníže Oldřich na adresu polského knížete Boleslava Chrabrého po dobytí Moravy od polské nadvlády a jejím připojení k českému knížectví, asi o 25 let později"Teď teprve uvidíš, zač je toho loket."

  Český kníže Oldřich poté, co dal v Lysé uvěznit a oslepit svého bratra Jaromíra, jaro 1034"Teď už jsem kníže, ne zeman."

  Břetislav I., když byl na říšském sjezdu v Bamberku uznán císařem Konrádem II. za českého knížete, 1035"Škoda, že nedošel až k Brodu."

  Břetislav I. poté, co u Brůdku ve Všerubském průsmyku obrátil na útěk vojsko německého panovníka Jindřicha III., 23.8.1040"Proboha, co s ní bude dělat?"

  Budoucí český král Vratislav II., když se dověděl, že jeho bratr, český kníže Spytihněv II., dostal místo slibované královské koruny biskupskou mitru, 1060"Marně jsem však hledal cibulový vzor."

  Vratislav II. ve zprávě císaři Jindřichu IV., jíž zdůvodnil opuštění Míšně, kterou jeho jménem okupoval, 1076"Už nikdy nezkřížím meče!"

  Vratislav II. poté, když Jindřich IV. rozhodl definitivně o tom, že Míšeň nebude připojena k Čechám. Od té doby přestal císaře vojensky podporovat, 1088"Konečně se přestaneš křenit!"

  Český kníže Bořivoj II. na adresu brněnského údělného knížete Oldřicha, kterého porazil u Malína v boji o český trůn, 1011"To byl ale divný sedlák."

  Český kníže Soběslav I., když porazil u Chlumce německého krále Lothara Saského, 18.2.1126"Konrád zemřel, ať žije Konrád!"

  Vladislav II., když s vojenskou pomocí německého krále Konráda III. porazil v boji o český trůn znojemského údělného knížete Konráda, červen 1142"Koho jsme to vlastně porazili, Béďo, AC nebo Inter?"

  Vladislav II. k Fridrichu Barbarossovi, když jím byl korunován po vítězné bitvě o Milán na dědičného českého krále, 8.9.1158"Příště sebou musím vzít námořní pěchotu!"

  Český kníže Bedřich poté, co v bitvách u Loděnice (nedaleko Berouna r. 1179) a u Loděnic (poblíž Moravského Krumlova r. 1185) porazil odbojnou šlechtu"Máš to za 437, Albrechte!"

  Český kníže Jindřich Břetislav, když v Chebu umřel na útěku před svým konkurentem Přemyslem Otakarem I., 15.6.1197"Básník má pravdu, když dí, že jsem nesmrtelný. Dejte zapřahat, pojedu do Olomouce."

  Václav III., 3.8.1306" ... a tak vymřeli Přemyslovci po meči."
"Houby po meči, dýka to byla."

  Václav III., 4.8.1306"Toho, bohdá, nebude, aby český král z boje utíkal. Ale ty, Karlíku, honem zdrhni!"

  Český král Jan Lucemburský ke svému synovi a čerstvě zvolenému římskému králi Karlu IV. před bitvou u Kresčaku, 26.8.1346"Což o to, Vaše Veličenstvo, kázat ten Hus umí. Ale - mezi námi - velmi špatně hraje lízaný mariáš."

  Jan Žižka z Trocnova ke králi Václavu IV., 1412"Ono se řekne z Čech až na konec světa, ale já mám na každé noze kuří oko."

  Václav Šašek z Bířkova ke Lvu z Rožmitálu, 1465"Bratře, Josef II. nám zrušil klášter. Jsme na dlažbě."
"A co na to odbory?"

  Útržek rozhovoru vyslechnutý v klášteře rozjímavého řádu Karmelitánů, Čechy, 12.1.1782"Příteli Horčičko, pokusíme se vyrobit starobylý inkoust."
Po půl hodině míchání:
"Zlato! Vyrobili jsme zlato!"

  Václav Hanka při falšování RKZ, srpen 1817"Tak prý jste už odsvědčil 'Libušin soud´, mladý muži."

  Josef Dobrovský vyčítá svému žáku Josefu Jungmannovi, že se postavil za Rukopis královéhradecký, 1819"Josífku, to není ´oblečení´ ale ´obležení´ a ne od ´Švejků´, ale od ´Švejdů´."

  Český divadelník Jan Nepomuk Štěpánek, autor asi 140 her, mj. dramatu "Obležení Prahy od Švejdů", ke zvídavému sedmnáctiletému J. K. Tylovi, Praha, 1825"A přece se točí!"

  Český lesník a vynálezce Josef Ressel, když mu rakouské úřady v Terstu zakázaly další pokusy s lodním šroubem na člunu Civetta (Sova); 4.8.1829"Ještě ne, příteli Mácho, musím napřed dopsat ´Kytici´, pan Suchý by se zlobil."

  Karel Jaromír Erben odmítá pozvání Karla Hynka Máchy k výletu na Bezděz, duben 1836"Mám na to buňky!"

  Jan Evangelista Purkyně v přednášce "O stavbě žaludečních žlázek a o povaze trávicího pochodu" na sjezdu přírodovědců a lékařů v Praze, na které poprvé oznámil objev buňky v živočišné tkáni, 19.9.1837"O tom nemám ani páru."

  Stavitel prvního českého kolesového parníku "Bohemia" John Andrews na otázku, kam až parník dopluje, 1.5.1841
(pozn.: dojel až do Drážďan)"Až doteď jsem byl v bílém."

  Mlynářský dělník Jan Váňa poté, ce ve službách pražského mlynáře Václava Novotného nalezl kladenské uhelné ložisko, 1.11.1846"První díly jsem napsal já, zbytek postřihne pan Hrabal."

  Profesor pražské polytechniky K.J.N. Balling poté, co vydal čtyřsvazkový spis "Kvasná chemie", základní dílo o teorii kvašení piva, 1847"Právě jsem dokázal, že všechny paradoxy končí v audienci, pane Vaňku."

  Pražský matematik, filosof a vizionář Bernard Bolzano v úvodu k dílu "Paradoxy nekonečna", jímž významně přispěl k teorii množin, 1848"Tenkrát si lidé prohlíželi knížku tak bedlivě, jako dnes obracejí v ruce bankovky, nejsou-li padělané, a potom je uložili pečlivě, jako dnes ukládají spořitelní knížky."

  Václav Beneš Třebízský, kolem 1880"Pane Raisi, je zbytečné nazývat román ´Co činiti musili buditelé naši, by naše vesničany k světu přivedli´. Co kdybyste to zkrátka nazval ´Zapadlí vlastenci´ ?"

  Josef Václav Sládek ke Karlu Václavu Raisovi, 1894© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info